KADEM’den İstanbul Sözleşmesi’ne destek açıklaması! 16 maddelik savunma

Read Time:12 Minute, 18 Second
KADEM’den İstanbul Sözleşmesi’ne destek açıklaması! 16 maddelik savunma

Bayan ve Demokrasi Derneği (KADEM),İstanbul Sözleşmesi’nden taraf olduklarını, 16 unsurluk soru yanıtla açıkladı.   İstanbul Sözleşmesi’ne …

Bayan ve Demokrasi Derneği (KADEM),İstanbul Sözleşmesi’nden taraf olduklarını, 16 unsurluk soru yanıtla açıkladı.

 

İstanbul Sözleşmesi’ne daha evvel dayanağı bilinen, son tartışmalardan sonra ise hali merak edilen KADEM, yayınladıkları açıklama ile mukaveleden yana olduklarını ortaya koydu.

KADEM’den yapılan 16 unsurluk açıklama şöyle:

 

1. İstanbul Mukavelesi nedir?

Tam ismi “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Gayrete Dair Avrupa Kurulu Sözleşmesi”dir. 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılmış, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İstanbul’da imzaya açılması sebebiyle bu formda isimlendirilmiştir.

İstanbul Mukavelesi, bayanlara yönelik her tıp şiddete karşı tüzel çerçevede ayrıntılı bir müdafaa sağlayan birinci memleketler arası evraktır.

Özel olarak bayanlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve konut içi şiddeti gaye alan birinci Avrupa Kontratı olma niteliğini taşıyan Mukavele, bugüne kadar Türkiye dâhil 34 ülke tarafından onaylanmıştır. Türkiye, Sözleşme’yi imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalamış, 14 Mart 2012 tarihinde ise onaylamıştır. Böylelikle Türkiye mukaveleyi onaylayan birinci ülke olmuştur.

İstanbul Sözleşmesi’nde, mukaveleyi parlamentolarından geçirmiş hükümetlerin bayana yönelik şiddet ve aile içi şiddetin her çeşidiyle çaba etmek için bir dizi kapsamlı önlem alması istenmektedir. Mukavelenin her bir hususunda şiddet aksiyonlarının meydana gelmesinin önlenmesi, mağdurlara yardım edilmesi ve faillerin adalet önüne çıkartılması amaçlanmaktadır. Kontrat, örneğin aile içi şiddet, ısrarlı takip, cinsel taciz ve ruhsal şiddet üzere, bayana yönelik farklı şiddet tiplerinin kabahat olarak kabul edilmesini ve bunlara karşı yasal yaptırımlar getirilmesini gerekli kılmaktadır.

2. İstanbul Kontratının maksadı nedir?

Sözleşme’nin 1. Hususunda açıkça belirtildiği üzere Sözleşme’nin hedefi;

Bayanları her türlü şiddete karşı korumak ve bayana karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak

Bayana karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve bayanları güçlendirmek de dâhil olmak üzere, bayanlarla erkekler ortasında değerli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak

Bayana karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, siyaset ve önlemler tasarlamak

Bayana karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma gayesiyle memleketler arası işbirliğini yaygınlaştırmak

Bayana karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi niyetiyle kuruluşların ve kolluk kuvvetleri ünitelerinin birbiriyle tesirli bir biçimde işbirliği yapmalarına dayanak ve yardım sağlamaktır.

3. İstanbul Kontratı ve 6284 Kanunu ile bayanların kanunları kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilecekleri istikametindeki argümanlar gerçeği yansıtıyor mu?

Öncelikle belirtmek gerekir ki bahsedilen iki düzenleme de yalnızca bayanları kapsamına almaz. Erkekler de dahil tüm aile fertleri -özellikle çocuklar- bu düzenlemelerin muhafaza kapsamına dâhildir ve bu durum hem İstanbul Mukavelesi hem de 6284 sayılı kanun metinlerinde açıkça belirtilmiştir. Düzenlemelerden faydalanabilecek olanlar bayanlar değil, bayan ya da erkek fark etmeksizin ‘mağdur’lardır.

Türkiye’de ve pek çok toplumda yaşanan şiddet hadiselerinden edinilen deneyim şunu net bir halde göstermiştir ki; şiddet mağdurları, büyük ölçüde de bayan mağdurlar, failin ve birden fazla vakitte toplumsal etrafın baskısından korkarak uzun müddet şiddet hadiselerini saklamaktadır. Polise yahut öbür bir yetkili makama başvurulması büyük çoğunlukta mağdur can korkusu yaşamaya başladığında gerçekleşir. Şiddet bu boyuta geldikten sonra ise her geçen dakika mağdurun aleyhine işler. Bu sebeple muhafaza başvurusu durumunda, delillendirme vakit alacağından akut bir önlem olarak hakim, şiddet mağduru lehine önlem kararına hükmedebilmektedir. Bu kararın Ceza Yargılamasıyla bir ilgisi olmadığı üzere, hiçbir formda gözaltına alınma vb manaya da gelmemektedir. Aleyhine önlem kararı verilen tarafa, hükmedilen önlem kararına itiraz hakkı tanınmaktadır. Argüman olunan mağduriyetin gerçekleşmediğini duruşmaya ispat eden kişi hakkında verilen önlem kararı anında kaldırılmaktadır. Ayrıyeten verilen bu önlemler şahısların siciline işleyen kayıt niteliğinde değildir. Yalnızca şiddet tehlikesinin bertaraf edilmesini amaçlamaktadır.

Her yasa bir formda suistimal edilebileceği üzere bu düzenlemenin de suistimal edilme durumu bir kişinin meskenden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanır. Bu bir mağduriyet olmakla birlikte öbür tarafta şayet her ihbar ciddiye alınmazsa oluşabilecek yaralanma ve can kaybının yaşatacağı mağduriyet birincisiyle kıyaslanamayacak derecede kritiktir.

4. İstanbul Mukavelesi yalnızca bayanları mı kapsıyor?

Hayır. Mukavele yalnızca bayanları kapsamamakla birlikte daha çok bayanlar için geçerlidir. Zira bayanların kadın oldukları için (zorunlu kürtaj, bayan sünneti, vb.) maruz kaldıkları yahut erkeklere kıyasla daha fazla maruz kaldıkları tipten (cinsel taciz ve ırza geçme, ısrarlı takip, cinsel taciz, aile içi şiddet, zorla evlendirme, zorla kısırlaştırma) şiddet cinslerini kapsamaktadır. Bu şiddet tipleri erkeklerle bayanlar ortasındaki eşit olmayan güç münasebetleri ve bayanlara karşı yapılan ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır.

Lakin, erkekler de, birçok defa daha az sayıda olmak ve sıklıkla da daha hafif şiddet cinslerine maruz kalmak üzere, Mukavelenin kapsadığı aile içi şiddet ve zorla evlendirme üzere kimi şiddet cinslerine maruz kalmaktadırlar. Mukavelede bu gerçek kabul edilerek, Mukaveleye taraf olan devletler kontrat kararlarını erkekler, çocuklar ve yaşlılar dâhil olmak üzere, aile içi şiddetin tüm mağdurlarına uygulamaya teşvik edilmektedir. Devletler Mukaveleyi kelam konusu aile içi şiddet mağdurlarına uygulayıp uygulamayacaklarına karar verebilirler.

Hayır. Kontrat yalnızca bayanları kapsamamakla birlikte daha çok bayanlar için geçerlidir. Zira bayanların kadın oldukları için (zorunlu kürtaj, bayan sünneti, vb.) maruz kaldıkları yahut erkeklere kıyasla daha fazla maruz kaldıkları cinsten (cinsel taciz ve ırza geçme, ısrarlı takip, cinsel taciz, aile içi şiddet, zorla evlendirme, zorla kısırlaştırma) şiddet tiplerini kapsamaktadır. Bu şiddet cinsleri erkeklerle bayanlar ortasındaki eşit olmayan güç bağları ve bayanlara karşı yapılan ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır.

Lakin, erkekler de, birden fazla defa daha az sayıda olmak ve sıklıkla da daha hafif şiddet çeşitlerine maruz kalmak üzere, Mukavelenin kapsadığı aile içi şiddet ve zorla evlendirme üzere birtakım şiddet çeşitlerine maruz kalmaktadırlar. Mukavelede bu gerçek kabul edilerek, Mukaveleye taraf olan devletler mukavele kararlarını erkekler, çocuklar ve yaşlılar dâhil olmak üzere, aile içi şiddetin tüm mağdurlarına uygulamaya teşvik edilmektedir. Devletler Mukaveleyi kelam konusu aile içi şiddet mağdurlarına uygulayıp uygulamayacaklarına karar verebilirler.

LGBT SORUSUNA YANIT

5. İstanbul Mukavelesinde LGBT üzere yönelimlere kapı aralayan hususlar var mı?

Hayır. Kontrat, üçüncü bir cins oluşturmaya ya da LGBT eğilimlerini hukuk normu olarak belirlemeye yahut teşvik etmeye yönelik rastgele bir karar taşımamaktadır. Birebir cinsiyetten olan çiftlerin yasal olarak tanınması da dâhil olmak üzere cinsel yönelimle ilgili olarak ortaya yeni standartlar koymamaktadır. Bu mukavelenin eşcinsel yönelimlerin legalleşmesine sebep olduğunu sav etmek ise en hafif tabirle makûs niyetliliktir.

“Cinsel yönelim” kavramı yalnızca Sözleşme’nin 4. Unsurunda geçmektedir. Unsurda şiddet ile uğraşta hiç kimseye ayrımcılık yapılmaması; din, lisan, ırk, vb. pek çok ögeyle birlikte, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelime dayalı şiddetin de kabul görmemesi gereği vurgulanmıştır. Unsur katiyetle bir dayatma içermemektedir. Hususun kapsamına bütün beşerler girmektedir. Esasen rastgele bir insanın şiddetten korunma şemsiyesinin dışında tutulması düşünülemez.

6. Milletlerarası bir mukavele olan İstanbul Mukavelesi, Ankara’da imzalandığı ve Türkiye dışında hazırlandığı halde neden “İstanbul Sözleşmesi” ismi verilmiştir?

Tam ismi “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Uğraşa Dair Avrupa Kurulu Sözleşmesi” olan mukavele Türkiye’nin Avrupa Kurulu periyot başkanlığında, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açıldığı için kısaca İstanbul Mukavelesi olarak anılmaktadır. Bu bir milletlerarası teamüldür; Kopenhag Kriterleri, Pekin Kontratı örneklerinde de olduğu üzere.

7. İstanbul Mukavelesiyle ilgili ailenin yatak odasına kadar karışılıp “kocaları tecavüzcü” duyuru ettiği formundaki fikirler doğruyu yansıtıyor mu?

Evlendiklerinde eşler birbirlerinin himayesinde sevgi ve itimat içerisinde yaşayacaklarını düşünürler ki bu tam olarak bu türlü olmalıdır. “Koca tecavüzü” denilen durum olağan, sağlıklı bağlantılar değil, insan onuruna da İslam bedel yargılarına da karşıt biçimde yaşanan zorbalıklardır. Bu cins zorbalıklara maruz kalan bir insanın yaşadığı şiddetten kurtulması için imkân sağlamak ailelerin yatak odasına karışmak değil, İslami öğretideki karşılığıyla mazluma yardım etmek olarak nitelenmelidir.

8. Karı-koca uyuşmazlıklarında eğitimle hallolacak pek çok evlilik sorunlarının tahlili için adım atılmayıp evlilikleri onarmak yerine, dağıtmak tarafında mi çalışmalar yapılıyor?

Öncelikle belirtmek gerekir ki aile içi huzurun tesisi ve uyuşmazlıkların tahlili noktasında evlilik öncesi, esnası ve sonrasında fiyatsız olarak Aile Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok eğitim verilmektedir. Bunlardan başlıcaları şunlardır:

Fiyatsız bir formda evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak için bir ortaya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmaları ve evliliğe iyi bir başlangıç yapabilmeleri hedefiyle “Evlilik Öncesi Eğitim Programı”; Aile bireylerinin karşılaştıkları sıkıntıları en aza indirilebilmeleri ve meselelerin aile odağında çözülmesine yönelik olarak Aile Eğitim Programı (AEP) sunulmaktadır.

Ailelere ‘aile ve boşanma süreci danışmalığı hizmeti’ ismi altında, boşanma öncesi ve esnasında; aile içi bağlantı marifetlerini kazandırmak, çatışmaların yapan bir formda çözülmesi ve aile içi takviye, psikiyatrik rahatsızlığı olduğu düşünülen bireylerin sıhhat tedavilerinin yaptırılması için sıhhat kuruluşlarına yönlendirmek, aile içi irtibat problemleri nedeniyle boşanma noktasına gelen ailelerin aile ilgilerinin yine yapılandırılması sürecinde tıpkı vakitte çocuklarıyla ilgili yaşadıkları problemlerin tahlili istikametinde danışmanlık yapmak üzere hizmetler; Boşanma sonrası ise; tek ebeveynliğin getirdiği sıkıntılar ve çocuklarla ilgilerinin düzenlenmesi konusunda çocuk odaklı danışmanlık yapılmaktadır.

Bunlara ek olarak kişinin toplumda yeni pozisyonuyla yer alması, yeni konuta ve yaşama ahenk sağlayabilme, maddi sıkıntılar ile başa çıkabilme hususlarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Münasebetiyle uyuşmazlıkların halli için eğitim imkânlarının sunulmadığını söylemek haksızlık olacaktır. Lakin tüm uğraşlara karşın tahlili mümkün olmayan problemler ve şiddet hadiselerinin devam ettiği bir evliliği sürdürmekte ısrarcı olmakta da ferdi ve toplumsal bir yarar bulunmamaktadır. Ailelerin dağılmasıkimsenin isteyeceği bir durum değildir. Lakin bağlantıların sürdürülebilmesi eğitimin yanı sıra, iki taraflı sağlıklı irtibata, sevgi ve hürmete bağlıdır. Bu irtibatı, sevgi hürmet göstermeyip şiddete başvurup bir tarafa zulmedilen bir münasebette artık “aile”den bahsedemeyiz.

9. İstanbul Kontratında yer alan “kadının beyanının esas” alınması ne demektir?

Toplumda “Kadının beyanı” olarak sıklıkla söz edilen husus, gerçekte şiddet mağdurunun beyanıdır. Şiddet mağduru bayan olabileceği üzere erkek de olabilir. Ayrıyeten bu kısım İstanbul Mukavelesinde değil 6284 sayılı kanunda geçmektedir. Mağdurun beyanının temel alınması 6284 Sayılı kanun yeterince sırf, mağduru vefat ve şiddet tehdidinden müdafaa hedefiyle süreksiz olarak verilen önlem kararlarında geçerlidir.

10. İstanbul Mukavelesi yürürlüğe girdikten sonra artan bayan cinayetleri ile İstanbul Mukavelesi ortasında bir bağlantı var mı?

İşlenen bayan cinayetlerinin İstanbul Mukavelesi sebebiyle işlenip işlenmediğinin kaydını tutan bir sistem olmadığı üzere, İstanbul Mukavelesi ve 6284 sayılı kanunla birlikte önlenen bayan cinayetlerine ait bir matematiksel data de yoktur. Ama öldürülen bayanların ne kadarının muhafaza başvurusu yaptırdığına bakıldığında bunun çok küçük bir oran olduğunu görüyoruz. 6284 sayılı kanundan yararlanmamış bir bayanın katlinin bu kanuna ve İstanbul Sözleşmesi’ne dayandırılması en hafif deyişle abesle iştigaldir.

Şiddet mi arttı yoksa görünürlüğü mü arttı tartışmaları dahi sağlıklı bir sonuç bulabilmiş değildir. Bu sebeple ihtimaller üzerinden değil somut hadiseler üzerinden soruna yaklaşılmalıdır. Aksi takdirde kelam konusu cinayetlerin Mukavelenin hakikat bir halde uygulanmadığından kaynaklandığı ve iptali durumunda şiddet ve cinayet hadiselerinin birkaç kat artacağı üzere bir hipotez de öne sürmek mümkün olabilir.

İstanbul Kontratı ve bayan cinayetlerinin artması ortasında doğrusal hiçbir irtibat yok iken, bayan cinayetlerini önlemek üzere getirilmiş bir düzenlemenin günah keçisi duyuru edilmesini anlamak pek mümkün gözükmemektedir. Cinayetler sahiden arttıysa burada bakılması gereken pek çok değişkenli sosyolojik ve ruhsal toplumsal süreçlerdir. Burada Mukavelenin bu kadar amaca konması asıl sebeplerin görmezden gelinmesi manasına da geliyor. Bu noktada şiddet sebebi olarak istatistiklere de yansıyan alkol kullanımı, iletişimsizlik ve kimi yanlış geleneklerin masaya yatırılması elzemdir.

11. 6284 Kanunu aileyi yıkan bir kanun mu?

Hayır. Kanun, meskenlerinde risk altında olan – ne yazık ki en sık rastlanan şiddet çeşidi olan – aile yakınları yahut eşleri tarafından tehdit edilen mağdurların güvenliğini sağlamalarını gerekli kılmaktadır.

Şiddet insanlık dışı bir olgu olup aile birliğine en çok ziyanı veren durumdur. Daima şiddetin uygulandığı bir konutta esasen sağlıklı bir aile birliğinden bahsedilemez. Birbirine saygılı, sevgi ve muhabbetin olduğu bireylerden müteşekkil aileler kanun kapsamında değildir. Esasen bahse bahis önlemler de şiddet ortaya çıktığında ilgilisinin talebiyle alınabilecek kollayıcı yahut önleyici önlemlerdir. Gereksinim duyulmadıkça hiçbir kontrat, kanun metni yahut önlem ailenin mahremiyetine müdahale etmeyi gerektirmez.

12. Şiddet uygulayan bir erkeği meskenden uzaklaştırmak yerine sorunu çözmek ve aileyi barıştırmak için arabuluculuk yoluna gidilebilir mi?

Arabuluculuk uygulaması genel olarak çok yerinde bir yasal düzenleme olmakla birlikte, temel olan konulardan birisi davanın arabuluculuk sürecine elverişli olma durumudur. Eşitsiz bir güç istikrarının kelam konusu olduğu aile içi şiddet konusu kanunen arabuluculuğa elverişli kabul edilmemiştir. Bunun yerine her ailenin çarçabuk ulaşıp yardım alacağı aile terapistleri ve psikologlar bu süreçte çok olumlu sonuçlara imza atmaktadırlar. Hakikaten Adalet Bakanlığı’nın 17 Aralık’ta çıkarılan genelgesine nazaran şiddet failine önlem kararı mühletince rehabilite ve tedavi imkânı getirilmiştir. Zati eşleri uzlaştırmak, çoğunlukla daha problemler şiddet boyutuna varmadan işleyebilecek bir sistemdir. Şiddet bir defa gerçekleşti mi, büyük oranda tekrarlar ve artış gösterir. Hele ki bu türlü daima şiddete maruz kalan bayanların şiddet failiyle oturacağı bir uzlaşma masası gerçekçi bir tartışma ve uzlaşma tabanı değildir.

13. Mukavelede yer alan “Toplumsal cinsiyet eşitliği” kavramı ismi altında cinsiyet rollerine savaş açan, bayanı erkekleştirme, erkeği kadınlaştırma siyasetleri mı uygulanıyor?

“Toplumsal Cinsiyet” eşcinsellik ya da cinsiyetsizleştirme değildir. Biyolojik cinsiyetin inkârı yahut yok sayılması manasına da gelmez. Toplumsal cinsiyet kavramı; bayan ve erkeğe kültürlerin, toplumların yüklediği rol ve misyonları tabir etmek için kullanılır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ise bayan ve erkeğe eşit fırsat verilmesi manasına gelir. Diğer bir söz ile bu ibare ile üçüncü bir cinsiyet kastedilmez. Bilindiği üzere toplumda bayana ve erkeğe yüklenen rol ve misyonların dağılımı her vakit adil ve insan onuruna yakışır formda cereyan etmeyebilir. Kelam konusu rollerin bayan yahut erkek açısından mağduriyet oluşturduğu anda toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı devreye girer ve adaleti sağlamaya çalışır. Burada hedeflenen külli bir eşitlik değil, adaletsizlikleri ortadan kaldıracak bir fırsat eşitliğidir. Nihayetinde her ülke bu hedefe matuf siyasetleri kendi belirler.

14. İstanbul Kontratı ve 6284 kanunu bayanı üstün cinsiyet duyuru eden, adaletsiz, cinsiyetçi ve ayrımcı özellikler mi barındırıyor?

Hayır. İstanbul Mukavelesi ve 6284 sayılı kanun bayanı üstün cinsiyet duyuru etmemekte aksine bayanların yalnızca bayan oldukları için maruz kaldıkları aşağılama, ikinci sınıf insan yerine konma, mecburî kürtaj, bayan sünneti, erkeklere kıyasla daha fazla maruz kaldıkları tipten (cinsel taciz ve ırza geçme, ısrarlı takip, aile içi şiddet, zorla evlendirme, zorla kısırlaştırma) üzere şiddet çeşitlerine karşı bayanlara bir muhafaza imkanı sunmaktadır. Bayanların erkeklerle eşit olmayan güç ilgileri sebebiyle maruz kaldıkları bu ayrımcılık halleri insani ve ahlaki pahalarla de bağdaşmamakta olup özel bir müdafaayı gerekli kılmaktadır.

Lakin, erkekler de birden fazla sefer daha az sayıda olmak ve sıklıkla da daha hafif şiddet tiplerine maruz kalmak üzere, Kontratın kapsadığı aile içi şiddet ve zorla evlendirme üzere birtakım şiddet tiplerine maruz kalmakta ve 6284 sayılı kanundan faydalanabilmektedirler.

Kanunların uygulanması noktasında da her vatandaş eşit pozisyona sahiptir. Rastgele bir kanunun özellikle cinsiyet temelli olarak birini başkasına ezdirdiğini tez etmek bu ülkenin hukukuna yapılacak en büyük haksızlıktır.

15. Aile uyuşmazlıklarının kamu davasına dönüşmesi sonucu şahısların özgür iradesine saygısızlık mı yapılıyor?

Aile uyuşmazlıklarının kamu davasına dönüşmesi üzere bir uygulama zati kelam konusu değildir. Kamu davasına dönüşen olayların hepsinde Türk Ceza Kanunu manasında kabahat teşkil eden bir hareket bulunmaktadır. Hata işlemek de şahısların özgür iradesine bırakılacak bir mevzu değildir.

Örneğin, bir kişinin eşiyle uyuşmazlıklar yaşaması, tartışması, sulh olmaları üzere durumlar bireylerin özgür iradeleri ile hareket ettikleri durumlardır. Fakat bir kişinin eşini dövmesi, sakatlaması yahut öldürmesi üzere durumlar özgür iradesi ile hareket edebileceği alanlar olmadığı üzere aile içi değil toplumsal sorunlardır.

16. İstanbul Mukavelesinden sonra 18 yaş altında evlenen erkekler cinsel istismar cürmü ile yargılanarak tecavüzcülerle tıpkı cezaları mı alıyorlar?

Bahsedilen durumun İstanbul Mukavelesi ya da 6284 sayılı kanunla bir alakası bulunmayıp cinsel istismar, Türk Ceza Kanunu uyarınca cürüm olarak düzenlenmiştir. Buna nazaran 15 yaşını doldurmamış çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış kabahatin kapsamına girmekte olup 8 yıldan 15 yıla kadar cezası bulunmaktadır.

Cinsel istismar kabahati sebebiyle karar giymiş şahıslar olmakla bir arada, erken yaşta gerçekleştirdikleri evlilikler sebebiyle mağdur durumda olan beşerler da kelam konusu. Hakikaten mevzuyla ilgili bir değişiklik yapılacağına dair yetkililer tarafından bir açıklama yapılmıştır. Bu değişikliği sağlayacak düzenlemenin takip edilmesi ve tahlilin teşvik edilmesi bizim kadar, mağduriyetlerden haberdar herkesin vazifesidir.

Haber7

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

gaziantep escort gaziantep escort bayan escort gaziantep muhafazakar villa kullanıcı yorumları kullananlar